Ekonomicentrum

Vad känner du när någon säger ”ekonomi”? Vilka associationer får du? Hur går tankarna? Kanske är du redan riktigt insatt, och en fena på allt vad fonder, aktier, avkastning och räntesatser heter. Eller kanske somnar du nästan bara någon nämner ordet ekonomi? Möjligen känner du att det inte alls är…