Fördelar med att arbeta som bemanningsläkare

Att arbeta som bemanningsläkare innebär att man arbetar på olika sjukhus och vårdinrättningar genom en bemanningsfirma. Det finns många fördelar med att arbeta på det här sättet. Man får möjlighet att arbeta på olika ställen och träffa nya kollegor. Det ger en variation i arbetet och man slipper fastna på samma ställe under lång tid. Som bemanningsläkare behöver man inte oroa sig för att stå utan arbete. Bemanningsföretaget ordnar nya uppdrag åt en när det gamla uppdraget är slutfört. På så sätt slipper man gå arbetslös mellan uppdragen.

Flexibilitet och frihet i yrket

Att arbeta som bemanningsläkare ger stor flexibilitet och frihet över sin tid. Man kan själv välja när och var man vill arbeta. Det passar bra för läkare som vill ha mer flexibilitet i sitt arbetsliv. Som bemanningsläkare kan man tacka ja till de uppdrag som passar en själv bäst just för tillfället. Man är inte bunden till en viss arbetsplats på samma sätt som vid en tillsvidareanställning. Det ger en stor frihet att styra över sin arbetssituation.

Få bredare erfarenhet

Genom att arbeta på olika ställen får man som bemanningsläkare en bredare erfarenhet. Man lär sig olika arbetssätt och rutiner. Det ger en större förståelse för hur vården fungerar i olika delar av landet. Erfarenheten från olika arbetsplatser gör att man blir en mer flexibel läkare. Man lär sig anpassa sig efter olika förutsättningar och utmaningar. Det är värdefulla egenskaper som kommer till nytta resten av karriären.

Extra inkomster

Många väljer att arbeta extra som bemanningsläkare vid sidan av en tillsvidareanställning eller under sin specialistutbildning. Det ger ett välkommet tillskott till inkomsten. Eftersom man själv kan styra när och var man jobbar passar det bra att ta bemanningsuppdrag vid sidan av annat arbete eller studier. På så sätt kan man tjäna extra pengar utan att behöva binda upp sig på lång sikt. För nyexaminerade läkare kan det vara svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Genom att arbeta som bemanningsläkare under en period efter examen kan man bygga ett starkare CV. Arbetsgivare ser positivt på om man har erfarenhet från olika ställen. Det visar att man klarar av att anpassa sig och är flexibel. När man söker en tillsvidareanställning senare kan arbetet som bemanningsläkare alltså vara meriterande.

Prova på drömjobbet

För läkare med en dröm om att arbeta på en viss klinik eller sjukhus kan bemanningsuppdrag vara ett sätt att testa på drömjobbet. Genom att ta ett kortare uppdrag på den önskade arbetsplatsen får man chansen att se om det passar som man tänkt sig. Om drömjobbet visar sig vara allt man hoppats på kan ett bemanningsuppdrag ibland leda till en tillsvidareanställning där senare. Det är ett bra sätt att prova på sin drömarbetsplats utan att direkt binda upp sig på lång sikt.

Undvika ensamarbete

En nackdel som många läkare upplever är att arbetet kan bli ganska ensamt, särskilt på mindre vårdcentraler. Som bemanningsläkare umgås man med nya kollegor hela tiden och slipper känslan av ensamarbete. För läkare som trivs med omväxling och att träffa nya människor passar därför arbetet som bemanningsläkare bra. Det ger en social stimulans i arbetet som motverkar risken för ensamhet.

Utvecklingsmöjligheter för bemanningsläkare

Bemanningsföretag erbjuder ofta kurser och utbildningar för sina anställda läkare. Det ger möjlighet att utveckla sig inom sitt yrke samtidigt som man arbetar som bemanningsläkare. Genom de olika uppdragen får man dessutom en inblick i hur olika verksamheter arbetar. Det i sig är utvecklande och ökar de medicinska kunskaperna. Arbetet som bemanningsläkare ger alltså goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Sammanfattningsvis finns det många fördelar med att arbeta som bemanningsläkare. Det ger variation, frihet och flexibilitet i arbetet. Man får en bredare erfarenhet och möjlighet att tjäna extra pengar. Det kan också fungera som ett sätt att prova på drömjobbet eller slippa ensamarbete. Bemanningsuppdrag ger dessutom goda möjligheter till utveckling i yrket.