Överfallslarm bra på många arbetsplatser

Ett överfallslarm skapar en tryggare miljö för dina medarbetare. Med ett överfallslarm är professionell hjälp enbart en knapptryckning bort, om larmet aktiveras kontaktas genast polis eller väktare och händelseförloppet spelas in med hjälp av kamerabevakning.

Överfallslarm är bra om du har personal som arbetar under utsatta förhållanden. Det kan handla om att din personal arbetar ensam under kväll och natt, eller att de hanterar mycket kontanter i arbetet. Det kan även vara bra med ett överfallslarm om din verksamhet har mycket stöldbegärliga produkter eller andra saker som är värt mycket.

Överfallslarm inom många sektorer

Det kan vara aktuellt för dig att ordna med ett överfallslarm om du bedriver verksamhet inom branscher som handel och butik, kontor, bar och restaurang, lantbruket, eller industri- och byggsektorn. Under 2016 anmäldes drygt 800 butiksrån enligt brottsförebyggande rådet, BRÅ. Ett rån i din butik kommer att påverka både din personal och din verksamhets ekonomi negativt. Med ett överfallslarm kan både du och din personal känna er lite tryggare. Även fast din personal är ensam på arbetet så känns det inte lika ensamt när du har ett överfallslarm installerat. Ett överfalllarm skapar helt enkelt en tryggare och bättre arbetsmiljö för dina anställda

Såhär funkar ett överfallslarm

Ett överfallslarm kan bestå av både ett larm och av kamera eller kameror. Om din personal aktiverar överfallslarmet så sätts de i kontakt med en larmcentral där hjälp finns. Larmet aktiveras genom att man trycker på en överfallsknapp. Denna knapp bör placeras på en strategisk plats. När ett överfallslarm aktiveras genom att knappen trycks in så går signalen till larmcentralen. Även fast det kallas larm så betyder inte det att ett högljutt larm ljudet när larmknappen trycks in. Oftast är ett överfallslarm en tyst signal till en larmcentral. Detta eftersom många situationer där ett larm behövs skulle förvärras av en högljudd larmsignal. Larmcentralen kontaktar i sin tur polis eller skickar väktare samtidigt som de spelar in händelseförloppet på platsen. På så vis kan eventuella brott styrkas med filmmaterial. Din personal får professionell hjälp när de som mest behöver det. Ett överfallslarm är en god investering för dig som tänker på säkerheten för dina medarbetare.