Möjligheterna med att låna pengar med betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar kan vanligtvis utgöra ett stort hinder när du vill ta ett lån. Denna plump i din kreditvärdighet signalerar nämligen för potentiella långivare att du tidigare har haft svårigheter med att sköta dina ekonomiska åtaganden. Men innebär detta att dörren till lånemarknaden är helt stängd och att du inte kan låna pengar med betalningsanmärkning? Nej, inte nödvändigtvis. Det finns alternativ även för dig och möjligheterna med dessa belyser vi nedan!

Varför är det så svårt att låna pengar med betalningsanmärkning?

Många traditionella banker har strikta kriterier när det kommer till kreditvärdighet. Betalningsanmärkningar är för många banker en oönskad röd flagg som ökar risken för att du inte kommer kunna betala tillbaka ditt lån. Därför är risken stor att du antingen får ett direkt avslag på din låneansökan eller beviljas ett lån till högre ränta och sämre villkor. Men samtidigt finns det också vissa möjligheter med att låna pengar med betalningsanmärkning.

3 fördelarna med att ansöka om ett lån hos en nischbank

Tack vare den ökade digitaliseringen och framväxten av nya aktörer på finansmarknaden finns det idag alternativa långivare att tillgå. Till exempel finns det numera nischbanker som kan bevilja dig ett lån även om du skulle råka ha betalningsanmärkningar. Detta genom att de fokuserar mer på din aktuella återbetalningsförmåga snarare än stirrar sig blinda på din historik.

Fördelarna med att ansöka om ett lån hos en nischbank och låna pengar med betalningsanmärkning är:

  • Tillgängligheten. Dessa lån är tillgängliga för många låntagare och du kan vanligtvis snabbt få lånet beviljat och utbetalt.
  • Flexibiliteten. Du erbjuds vanligtvis möjlighet att betala tillbaka lånet över tid genom mindre månatliga betalningar.
  • Ingen UC-upplysning. En fördel med nischbankerna är att många av dessa använder andra kreditupplysningsföretag än UC. Därmed kan du ofta skydda din kreditvärdighet och inte underminera dina möjligheter att i framtiden få ett lån hos någon av de större bankerna.

Att tänka på

För att undvika de möjliga fallgroparna är det viktigt att du har en tydlig återbetalningsplan. Räkna noggrant ut din återbetalningsförmåga och se till att du har en buffert för oförutsedda utgifter. Läs även alla villkor och förstå vilka avgifter som är kopplade till lånet.