Hur får vi ett rättvisare arbetsliv?

Hur får vi ett rättvisare arbetsliv?

Jämfört med medelnivån i världen har Sverige en hög grad av demokrati och jämställhet. Men det betyder inte att arbetet är klart. Vilka vägar finns att gå för ett rättvisare arbetsliv? Det är frågor som ställs, och delvis besvaras på denna blogg för ett rättvisare arbetsliv.

Olika syn – olika vägar

Hur ett rättvisare arbetsliv ska uppnås finns det olika åsikter om. Framförallt bygger detta på vilken politisk ideologi som ligger till grund för de idéer som presenteras.  Är exempelvis ett rättvisare arbetsliv ett resultat av kvotering, lägre skatter eller högre krav på företagsledarna? Vilken ideologi ligger bakom respektive väg?

Oavsett är det viktigt att se på problemet från olika håll och inte fastna i en specifik övertygelse. När världen delas upp i svart och vitt är risken större att ytterligare orättvisor skapas – helt i onödan.

Rättvisare arbetsliv utifrån gällande lagar

Pluralism delar upp synen på arbetslivet mellan vad som kan påverkas utifrån gällande lagar samt vad som kan påverkas utifrån etik och värdegrund. Det är även mycket viktigt att se skillnaden mellan:

  • Hur det borde vara…
  • Hur det är…
  • Hur vi får dagens system att bli som det borde vara

Diskriminering – lagen styr

Ett exempel är att kunskap om vad diskriminering är kan vara grunden för att upptäcka och förebygga det. Här finns nämligen en distinkt förklaring enligt svensk lag.

Diskrimineringslagen lanserades 2009 och innebär att diskriminering kan ske utifrån kön, etnisk tillhörighet, ålder, funktionshinder eller religion.

Skulle någon uttala sig nedvärderande utifrån dessa parametrar kan det alltså kallas för diskriminering. Är det däremot inom andra områden kan personen anklagas för kränkning – men inte för diskriminering.

Rättvisare arbetsliv utifrån etik och värdegrund

Lagar och regler är relativt lätta att tolka. Detta i alla fall i förhållande till etik och värdegrund. Samtidigt är det värdegrunder och etik som ligger till grund för de lagar som stiftas.

Många anser att ett rättvisare arbetsliv enbart kan uppnås genom ett genomgripande arbete för att påverka värdegrund och synsätt hos både arbetsledare och arbetstagare. Dessa menar att lagar och regler visserligen kan tvinga människor till att ta ”rätt” beslut men om detta enbart sker av laglydighet kommer någon ändring inte kunna ske på lång sikt.

Hur ser vägen ut till ett rättvisare arbetsliv? Det är svårt att säga – men Pluralism försöker i alla fall presentera några.