Hitta investeringskapital

När du väl har bestämt dig för att börja investera i fastigheter finns flera alternativ. Det enklaste tillvägagångssättet är naturligtvis om du redan har ett eget startkapital på minst fem miljoner kronor.

Köpesumman

I fastighetsannonsen får du diverse information som är intressant att känna till om fastigheten. Den viktigaste uppgiften man först vill ha reda på är självklart köpesumman för fastigheten. Idag lånar bankerna endast ut 65-75 procent av köpesumman. Ett fastighetsköp kräver därför eget kapital och därmed är det svårare att bli rik som fastighetsägare idag om man jämför med hur det var för tio år sedan, men möjligheterna finns fortfarande. Vid ett fastighetsköp som kräver ett banklån är det viktigt att man räknar ut fastighetens nettoavkastning efter banklånet. Flera banker erbjuder amorteringsfria vid köp av fastigheter vilket är till fördel om du vill använda avkastningen och sedan sälja fastigheten inom en viss tidsram. Det är mycket fördelaktigt om man räknar med att fastighetsvärdet kommer att öka under tiden före försäljningen.

Skaffa pantbrev

När du är redo att ge säljaren ditt anbud för fastigheten ska du först gå till en bank och ansöka om ett lånelöfte på köpeskillingen. Banken kommer att begära in tidigare pantbrev som har ställts ut på fastigheten. Som exempel är du intresserad av att köpa en fastighet för 11,9 miljoner kronor. Den föregående ägaren köpte fastigheten för åtta miljoner kronor och tog lån på hela summan. Därför finns det ett tidigare pantbrev på åtta miljoner kronor för fastigheten. Det betyder att du saknar ett eget pantbrev på 3,9 miljoner kronor. Ett pantbrev kostar 2 procent av pantbrevsbeloppet plus 375 kronor i administrativa avgifter. Detta kommer alltså kosta dig 78 375 kronor.

Ränta på lån

När du kommit så här långt i dina förhandlingar är det viktigt att du får ett så bra låneavtal som möjligt. Där du ska välja om lånet ska läggas upp som antingen med rörliga- och fasta lån. Du kanske även väljer att amortera av lånet istället för att enbart betala ränta. Notera även att vissa banker tar betalt för att hjälpa dig med pantbrev. Vissa banker tar även ut dolda avgifter som aviavgifter för att öka sina lånemarginaler.

Bjud in andra investerare

Ett intressant alternativ om du saknar de 5 miljonerna i investeringsbudget är att finna andra möjligheter. Ett bra exempel på detta är att leta efter företag som är i behov av nya lokaler, men som själva saknar eget investeringskapital. Därefter letar du efter lämpliga lokaler för den potentiella hyrestagaren. När du väl funnit en passande fastighet tar du kontakt med en mer kapitalstark investerare och erbjuder dig att du ta 10 procent och investeraren 90 procent. Om du har en väldigt bra idé kan investeraren vilja ha med dig i förädlingsfasen.

  • I dag lånar bankerna bara ut 65-75 procent av köpesumman
  • Välj amorteringsfria lån vilket är till fördel om du vill sälja fastigheten inom en viss tidsram
  • Om du saknar tillräckligt med kapital, ta kontakt med en kapitalstarkare investerare och gör affären tillsammans med denne