En viktig finansieringslösning

Factoring är en finansieringslösning som ger företag omedelbar tillgång till likvida medel genom att sälja sina fakturor till en factoringfirma. Istället för att vänta 30, 60 eller 90 dagar på betalning från kunder, kan företag få betalt nästan omedelbart. Detta förbättrar kassaflödet och ger företaget mer flexibilitet.

Hur fungerar factoring?

Processen för factoring är enkel. Ett företag med utestående fakturor säljer dem med rabatt till en factoringfirma. Factoringfirman betalar sedan omedelbart 70-90% av fakturans värde till företaget. När fakturan är betald av kunden, betalar factoringfirman resten minus en factoringavgift. Företaget får alltså tillgång till majoriteten av fakturabeloppet direkt, istället för att behöva vänta veckor eller månader på betalning.

Fördelar med factoring

Det finns flera fördelar med att använda sig av factoring:

 • Snabb tillgång till likvida medel. Detta förbättrar kassaflödet och ger flexibilitet.
 • Minskad administration kring fakturahantering och indrivning av betalningar.
 • Minskad kreditrisk eftersom factoringfirman tar över kreditrisken från företaget.
 • Möjlighet att expandera verksamheten snabbare genom ökad tillgång till kapital.
 • Enkel och flexibel finansieringslösning jämfört med banklån.

När är factoring lämpligt?

Factoring passar bäst för företag med återkommande fakturering av varor och tjänster. Det fungerar särskilt bra för snabbväxande företag med begränsad tillgång till traditionellt rörelsekapital. Factoring är också lämpligt vid säsongsvariationer, expanderande verksamhet eller vid oväntade utgifter där företaget snabbt behöver öka likviditeten.

Risker och nackdelar

Även om factoring har många fördelar finns det vissa risker och nackdelar:

 • Factoringavgifterna kan bli dyra över tid, särskilt för långsamma betalare.
 • Företaget får inte tillgång till hela fakturabeloppet direkt.
 • Factoringfirman kan dra sig ur avtalet med kort varsel om företagets ekonomi försämras.
 • Företaget blir beroende av externt kapital.
 • Factoring ses ofta som en finansieringslösning för företag med svag ekonomi.

Factoringfirman – en viktig samarbetspartner

Eftersom factoringfirman finansierar företagets tillväxt är det viktigt att välja rätt partner. En professionell och pålitlig factoringfirma erbjuder konkurrenskraftiga villkor, smidig hantering av fakturor och god tillgänglighet. De bör också ha kunskap om företagets bransch. Genom öppen dialog och regelbundna avstämningar kan factoringfirman bli en värdefull samarbetspartner över tid.

Factoring kan lösa många utmaningar

Sammanfattningsvis kan factoring lösa flera vanliga utmaningar för företag, som långa betalningstider från kunder, säsongsvariationer, oväntade utgifter eller snabb tillväxt. Med factoring frigörs likviditet och företaget får ökad handlingsfrihet. Factoring är därför en finansieringslösning som är värd att undersöka för många företag.

Fördelar med att arbeta som bemanningsläkare

Att arbeta som bemanningsläkare innebär att man arbetar på olika sjukhus och vårdinrättningar genom en bemanningsfirma. Det finns många fördelar med att arbeta på det här sättet. Man får möjlighet att arbeta på olika ställen och träffa nya kollegor. Det ger en variation i arbetet och man slipper fastna på samma ställe under lång tid. Som bemanningsläkare behöver man inte oroa sig för att stå utan arbete. Bemanningsföretaget ordnar nya uppdrag åt en när det gamla uppdraget är slutfört. På så sätt slipper man gå arbetslös mellan uppdragen.

Flexibilitet och frihet i yrket

Att arbeta som bemanningsläkare ger stor flexibilitet och frihet över sin tid. Man kan själv välja när och var man vill arbeta. Det passar bra för läkare som vill ha mer flexibilitet i sitt arbetsliv. Som bemanningsläkare kan man tacka ja till de uppdrag som passar en själv bäst just för tillfället. Man är inte bunden till en viss arbetsplats på samma sätt som vid en tillsvidareanställning. Det ger en stor frihet att styra över sin arbetssituation.

Få bredare erfarenhet

Genom att arbeta på olika ställen får man som bemanningsläkare en bredare erfarenhet. Man lär sig olika arbetssätt och rutiner. Det ger en större förståelse för hur vården fungerar i olika delar av landet. Erfarenheten från olika arbetsplatser gör att man blir en mer flexibel läkare. Man lär sig anpassa sig efter olika förutsättningar och utmaningar. Det är värdefulla egenskaper som kommer till nytta resten av karriären.

Extra inkomster

Många väljer att arbeta extra som bemanningsläkare vid sidan av en tillsvidareanställning eller under sin specialistutbildning. Det ger ett välkommet tillskott till inkomsten. Eftersom man själv kan styra när och var man jobbar passar det bra att ta bemanningsuppdrag vid sidan av annat arbete eller studier. På så sätt kan man tjäna extra pengar utan att behöva binda upp sig på lång sikt. För nyexaminerade läkare kan det vara svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Genom att arbeta som bemanningsläkare under en period efter examen kan man bygga ett starkare CV. Arbetsgivare ser positivt på om man har erfarenhet från olika ställen. Det visar att man klarar av att anpassa sig och är flexibel. När man söker en tillsvidareanställning senare kan arbetet som bemanningsläkare alltså vara meriterande.

Prova på drömjobbet

För läkare med en dröm om att arbeta på en viss klinik eller sjukhus kan bemanningsuppdrag vara ett sätt att testa på drömjobbet. Genom att ta ett kortare uppdrag på den önskade arbetsplatsen får man chansen att se om det passar som man tänkt sig. Om drömjobbet visar sig vara allt man hoppats på kan ett bemanningsuppdrag ibland leda till en tillsvidareanställning där senare. Det är ett bra sätt att prova på sin drömarbetsplats utan att direkt binda upp sig på lång sikt.

Undvika ensamarbete

En nackdel som många läkare upplever är att arbetet kan bli ganska ensamt, särskilt på mindre vårdcentraler. Som bemanningsläkare umgås man med nya kollegor hela tiden och slipper känslan av ensamarbete. För läkare som trivs med omväxling och att träffa nya människor passar därför arbetet som bemanningsläkare bra. Det ger en social stimulans i arbetet som motverkar risken för ensamhet.

Utvecklingsmöjligheter för bemanningsläkare

Bemanningsföretag erbjuder ofta kurser och utbildningar för sina anställda läkare. Det ger möjlighet att utveckla sig inom sitt yrke samtidigt som man arbetar som bemanningsläkare. Genom de olika uppdragen får man dessutom en inblick i hur olika verksamheter arbetar. Det i sig är utvecklande och ökar de medicinska kunskaperna. Arbetet som bemanningsläkare ger alltså goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Sammanfattningsvis finns det många fördelar med att arbeta som bemanningsläkare. Det ger variation, frihet och flexibilitet i arbetet. Man får en bredare erfarenhet och möjlighet att tjäna extra pengar. Det kan också fungera som ett sätt att prova på drömjobbet eller slippa ensamarbete. Bemanningsuppdrag ger dessutom goda möjligheter till utveckling i yrket.

MOHV säljer fastigheter från norr till söder

MOHV är landets 11:e största mäklare av fastigheter om man räknar storleken utifrån hur många fastighetsmäklare de olika mäklarfirmorna i landet har. Denna byrå grundades 2012 och har en lite mer modern känsla än många av konkurrenterna. Detta återspeglas inte bara av namnet på bolaget utan även av deras logga och slogan: “We like to MOHV you.”

Byråns huvudkontor ligger i vår huvudstad och kan därmed dyka upp när du ska jämföra mäklare i Stockholm. Men det är inte bara i Estocolmo som denna byrå är verksam. De har även kontor på andra svenska orter såsom Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kungsbacka, Lund, Luleå, Uppsala, Staffanstorp m.fl. Därmed är detta en mäklarbyrå som du kan komma att stöta på lite varstans i vårt avlånga land.

Du bör jämföra mäklare i Stockholm och välja en med många knep

Har du ett väldigt mörkt och murrigt kök? I sådana fall rekommenderar vi faktiskt att du målar om köksluckorna innan du lägger ut din fastighet till försäljning. Detta för att ge köket en ljusare och fräschare look. Lite ny färg kan nämligen få ditt hem att se betydligt ljusare, större och trevligare ut både i verkligheten och på foton.

Denna typ av tips bör du kunna få från din mäklare. Därför gör du bäst i att jämföra olika fastighetsmäklare och deras arvoden via Mäklararvode.se. Visst, långt ifrån alla tips kanske bidrar till att direkt trissa upp budgivningen och öka slutpriset på din fastighet. Men indirekt kan även mindre knep ha en stor effekt på hur din bostad uppfattas och värderas av potentiella köpare. Av detta skäl bör du hitta en vass och skicklig mäklare att jobba med – en som har en hel verktygslåda full av knep!

MOHV är en av flera aktörer på Stockholms fastighetsmarknad.

Som vi har nämnt finns MOHV bland annat representerade i Stockholm. Men även om denna mäklarfirma är erkänt duktig bör du inte nöja dig med en potentiell samarbetspartner. Gör istället så här:

 • Klicka dig in på Mäklararvoden.se.
 • Börja jämföra mäklare i Stockholm.
 • Välj en samarbetspartner som du tror kan ha många ess i sin rockärm.

Hitta och jämför billån med låg ränta via låneförmedlare

Ett enkelt sätt att hitta billån med låg ränta är att använda låneförmedlare. Det finns ett flertal låneförmedlare i Sverige men i grunden utför de samma slags tjänst. Så här fungerar det.

Jämför och hitta billån med låg ränta

 • Låneansökan skickas in
  De flesta låneförmedlare vänder sig till privatpersoner och erbjuder en tjänst som gör att allt från privatlån och bolån till billån med låg ränta kan hittas. Via hemsidan skickas en gratis ansökan. I ansökan anges bland annat lånebelopp, önskad amorteringstid samt information om låntagaren. Ansökan signeras sedan oftast med digitalt BankID.
 • Kreditupplysning tas
  Automatiskt kommer nu en kreditupplysning att tas på den person som ansökan gäller.
 • Bankerna ser ansökan
  Inom några sekunder från att ansökan har skickats in kommer anslutna banker och kreditgivare se informationen från ansökan samt kreditupplysningen. De har därmed all information de behöver för att kunna avgöra om de vill erbjuda lån eller inte – samt till vilken räntesats.
 • Svar ges – inom några minuter
  Eftersom allt går automatiskt kan svar från de första bankerna komma redan efter ett par minuter. De flesta låneförmedlare anger däremot att man bör vänta 24 timmar eftersom vissa banker inte svarar lika snabbt.
 • Val sker
  Efter 24 timmar har alla banker svarat – som är villiga att erbjuda lån. De som inte vill erbjuda lån kommer alltså inte att svara på ansökan. Även om en låneförmedlare samarbetar med 40 banker så innebär det alltså inte att 40 olika lånealternativ kommer att erbjudas. Utifrån de svar som kommit kan sedan billån med låg ränta och passande månadskostnad väljas. Alla alternativ presenteras nämligen både utifrån ränta och månadskostnad för att göra det enklare för låntagaren att välja ett passande alternativ.

Fördelar med låneförmedlare

Det finns flera fördelar med att använda låneförmedlare istället för att själv försöka hitta billån med låg ränta genom att kontakta de olika bankerna.
För det första går det snabbare. En enda ansökan skickas in men upp till 30 – 40 banker har möjlighet att svara på ansökan. Det tar betydligt längre tid att skicka in en separat ansökan till varje bank.

För det andra tas enbart en kreditupplysning eftersom bankerna delar på dessa uppgifter. Skulle ansökan ske till 40 banker skulle 40 kreditupplysningar tas vilket påverkar kreditvärdigheten negativt.

Så hittar du bra kreditkort för dina vanor och behov

Det är ganska enkelt att hitta bra kreditkort men desto svårare att identifiera det allra bästa för just dina vanor och behov. För att kunna göra detta behöver du nämligen titta dig själv i spegeln och ta en ordentlig titt på dina köpvanor och privatekonomiska förutsättningar. Du behöver till exempel ha bra koll på din kreditvärdighet och det sätt som du spenderar pengar i din vardag. I annat fall kommer du inte kunna välja det kort som passar just dig bäst.

Dessutom är det viktigt att du är medveten om hur du kommer använda ditt kort. Du kan till exempel använda det för att tillfälligt låna lite pengar via krediten eller för att samla bonuspoäng. Läs vidare så hjälper vi dig att hitta ett bra kreditkort som du kommer bli nöjd med!

Det finns många bra kreditkort att välja mellan

Det finns många kort att välja bland och dessa är några av de mest populära just nu:

 • Komplett Bank
 • re:member flex
 • Resurs Gold
 • Bank Norwegian
 • Refunder Pay
 • Resurs Classic
 • Coop Mastercard
 • Resurs World
 • Moregolf Mastercard
 • Shell Mastercard
 • Marginalen Traveller
 • Collector Easyliving
 • Marginalen Gold
 • Swedbank Kreditkort

Alla dessa är mer eller mindre bra kreditkort och därför kan det vara svårt att veta vilket du ska skaffa. Ska du helt enkelt blunda och välja ett från listan, eller hur ska du egentligen gå tillväga? Läs vidare så ska vi dela med oss av några handfasta tips!

Så väljer du det rätta kortet för dig

När du ska identifiera vilket kort som är det rätta för dig kan du resonera utifrån huruvida du är en:

 • Student. Studenter brukar generellt sett inte ha kreditkort och har vanligtvis en låg kreditvärdighet. Med detta sagt kan du under vissa förutsättningar ändå bli beviljad ett kort med en kredit. Om så är fallet är det extra viktigt att du läser på hur du bäst använder kortet och att du är ansvarsfull i användandet av det.
 • Restokig. Du som gärna reser mycket i världen bör skaffa ett så kallat resekort som ger dig billigare flyg och hotellvistelser.
 • Shoppinggalen. Om du älskar att shoppa bör du skaffa ett kreditkort som ger dig cashback eller bonus på allt du handlar.

Därför trivs hyrläkare ofta bättre än fast anställda läkare

Du kanske har hört begreppet hyrläkare tidigare och reflekterat över vad det betyder? Precis som du säkert kan gissa det till handlar det om läkare som hyrs ut till vårdgivare runt om i landet. Men varför skulle du då vilja jobba som en sådan och varför trivs dessa yrkespersoner ofta bättre än fast anställda läkare? Läs vidare så får du svaret på den här frågan!

Anledningen till att vården skriker efter hyrläkare

Till att börja med kan det vara bra att en gång för alla fastslå vad en hyrläkare egentligen är. Det är en läkare vilken arbetar som konsult via ett bemanningsföretag och alltså hyrs ut till olika vårdgivare. Personen ifråga fyller en vakans som har uppstått av någon anledning och som inte kan fyllas på något annat sätt. Eftersom behovet av läkare är väldigt stort i Sverige är också efterfrågan på konsultläkare väldigt stor. Så varför använder sig vårdgivare av denna typ av läkare? Det handlar framför allt om balansen mellan tillgång och efterfrågan. Som vi redan har nämnt är efterfrågan på personer tillhörande denna yrkesgrupp väldigt stor. Däremot är tillgången på desamma relativt liten och därmed är konkurrensen om dem påtaglig.

Därför använder sig sjukhus och andra vårdgivare av hyrläkare för att täcka upp vid behov. Det kan till exempel uppstå vakanser i samband med att en ordinarie läkare tar en planerad semester eller går i pension. Men det kan även röra sig om vakanser som uppstår till följd av föräldraledigheter, sjukfrånvaro eller liknande. Då behöver de snabbt kunna bemanna upp dessa lediga platser med kompetent och behörig personal.

Därför är livet som konsultläkare så eftertraktat

Det finns många anledningar till att livet som konsultläkare är ett väldigt eftertraktat sådant. Till exempel får du:

 • Resa i Sverige (eller Norge) och jobba för flera olika uppdragsgivare.
 • Stor flexibilitet att välja de arbetstider som du själv föredrar.
 • Mycket variation och möjligheten att samla på dig viktig och värdefull erfarenhet.
 • Möjlighet att utvecklas som människa och yrkesperson.
 • Bra betalt för det jobb du gör för dina uppdragsgivare.

Därför föredrar många läkare att bli konsultläkare.

Så jämförs lån på Sverigekontanter

Sverigekontanter.se är en, av många, sidor på nätet som jämför allt från bolån till så kallade SMS-lån. Med recensioner, jämförelser och faktaartiklar är målet att besökarna ska kunna guidas till ett så bra alternativ som möjligt.

Så här går det till

 • Välj rätt form
  Är det lån till boende, konsumtion eller flexibel kredit som önskas? I menyn på Sverigekontanter.se går det att välja kreditform varpå enbart dessa är med i jämförelsen. De som inte är insatta i skillnaderna på dessa bör som ett första steg läsa artiklarna om dem för att välja rätt alternativ. Att välja rätt alternativ är viktigt eftersom det är grunden för en så låg ränta som möjligt utifrån de egna ekonomiska förutsättningarna.
 • Välj belopp
  I detta exempel väljs privatlån i menyn. Nästa steg är att ange önskat belopp för att därmed filtrera bort de långivare som inte erbjuder dessa summor. Enklast anges beloppet genom justering av reglaget men det går även att ange en siffra.
 • Ansök – eller läs mer
  Samtliga långivare, av privatlån på önskad summa, kommer nu att presenteras med namn, betyg samt länk till ansökningsformulär. Genom att klicka på den gröna knappen ”Ansök” kommer personen att omdirigeras från Sverigekontanter.se till långivarens ansökningssida. Önskas ytterligare information om företagen går det att klicka på dess namn eller loga varpå en recension presenteras.

En fördel med Sverigekontanter.se är att alla recensioner är uppbyggda på exakt samma sätt, dvs med samma underrubriker. Det gör det enklare för besökarna att ställa olika villkor, räntor och annan information mot varandra. Sverigekontanter.se är alltså inte en bank eller kreditgivare utan presenterar, jämför och recenserar istället ett stort antal långivare och kreditkortsutgivare i Sverige. Delvis kan sidan liknas med hur Pricerunner presenterar och jämför priser på produkter hos E-handlare, utan att själv sälja produkterna.

Kort om Sverigekontanter.se

Sverigekontanter.se har som mål att hjälpa besökarna att hitta ”de billigaste och bästa alternativen” när det kommer till lån och krediter. Bland annat har de recensioner och jämförelser på lån- och kreditgivarare som både vänder sig till privatpersoner och företag. De två största kategorierna, med flest långivare, är privatlånen och kreditkort.

Utöver kreditgivare presenteras och jämförs även låneförmedlare. Den stora fördelen med dessa tjänster är att en enda ansökan bara behöver skickas in men att över 30 banker får möjligheten att svara på ansökan.

Jämför guldpris i Malmö

Har det blivit dags att sälja av gammalt guld? Oavsett om det handlar om några enstaka gram eller en större mängd kan det vara fördelaktigt att jämföra guldpris hos olika aktörer som köper. Det kan också vara värt att fundera på var och hur försäljningen ska gå till och i Malmö finns flera alternativ. Nedan följer några tips och råd – både för att jämföra guldpris i Malmö och vid en eventuell försäljning.

Olika sätt att jämföra guldpris i Malmö

I Malmö finns aktörer som köper guld och som kan hjälpa till att ange guldpris för den mängd som önskas säljas. Ett alternativ kan vara att ta med guldet och besöka några av dom guldsmedsbutiker som finns, för att på så vis få en värdering.

Ett annat sätt att jämföra guldpris i Malmö, och på andra ställen också för den delen, är att kolla av priserna hos olika aktörer på nätet. En del av dessa har även fysiska kontor – varav ett par i Malmö. Men för den sakens skull krävs inget fysiskt besök – det går att hitta aktuellt guldpris på dom olika hemsidorna på nätet och det går även att skicka i väg guldet för att få ett pris på det.

Vad avgör priset?

Så hur mycket klirr i kassan går det att få av att sälja guld? Det är flera saker som avgör det – först och främst vad priset står i vid den aktuella tidpunkten men även vilken karat guldet har, samt hur mycket det väger.

Bra att veta är att det kan vara svårt att väga guld hemma på egen hand. En vanlig köksvåg duger sällan – en sådan kan visa både mer och mindre vilket gör det svårt att räkna ut ett exakt värde själv. Aktörer som köper och säljer guld använder sig av speciella vågar som ger ett exakt resultat men det är såklart värt att jämföra vad olika aktörer ger för olika karat per gram.

Försäljning

Det finns kort och gott tre alternativ vid en försäljning:

 • Sälj i en lokal butik, till exempel en guldsmedsbutik
 • Sälj via en guldhandlare online
 • Sälj privat – till exempel via en auktionssida

De olika alternativen kan dock ge olika utdelning – inte minst vid en privat försäljning. För att få så mycket som möjligt är ett hett tips att hitta en aktör som erbjuder prisgaranti när det kommer till guldpris.

Kreditkort utan årsavgift

Det blir allt mer ovanligt att betala med kontanter i Sverige, och det vanligaste är istället att betala med sitt betalkort som är kopplat till sitt lönekonto. Vad många inte vet är dock att ett kreditkort kan vara bra mycket mer förmånligt än ett debetkonto. Med förutsättning att man har koll på sin ekonomi såklart! När det är dags att välja ett kreditkort kan ett kreditkort utan årsavgift vara att föredra.

Fördelar med kreditkort

De flesta fick sitt första bankkort när man öppnade ett bankkonto, och sedan dess har många inte ägnat det någon större tanke. Många går miste om möjligheterna som kan finnas med att ha ett kreditkort istället för ett vanligt betalkort. Det finns flera fördelar med att använda sig av ett kreditkort istället för ett vanligt bankkort. Dessa är bland annat:

 • Man har som kund möjlighet att handla på kredit.
 • Man kan få många bra bonusar och rabatter.
 • Ett kreditkort har ofta bra försäkringar, bland annat reseförsäkring.

Dock ska det sägas att ett kreditkort inte är en bra lösning för alla, exempelvis är det viktigt att man har god koll på sin ekonomi så man inte riskerar att skuldsätta sig.

Kreditkort utan årsavgift

Kreditkorten på marknaden skiljer sig åt i villkor och kostnader. Vissa kreditkort har en månads- eller årsavgift, medan andra kreditkort är utan årsavgift. Ofta är denna avgift ganska hög, varför det är en god idé att jämföra olika kort och förmåner med varandra innan man bestämmer sig för ett kort. Var dock lite extra uppmärksam! Många kreditkort är gratis under det första året, så läs noga igenom villkoren.

Nackdelar med kreditkort utan årsavgift

Ibland kan ett kreditkort utan årsavgift ha andra nackdelar istället, vilket kompenserar upp den uteblivna årsavgiften för kreditföretaget. Exempelvis kan det vara relativt hög ränta på krediten, vilket kan vara värt att kika på. Leta gärna efter ett kort som har minst 30 räntefria dagar, så att du hinner betala dina räkningar i lugn och ro. Ofta kan ett kreditkort utan årsavgift dessutom ha sämre bonusar eller höga påläggskostnader om du skulle missa att betala en faktura.

Hitta rätt företagslån med A5

Inget företags ekonomi är den andra lik. Därför är det viktigt att du jämför företagslån och väljer det alternativ som är bäst för just ditt företag. Detta gör du enkelt med hjälp av jämförelsesajten A5.nu. Genom att surfa in på sajten kan du nämligen jämföra erbjudanden från flera långivare och enkelt hitta det rätta erbjudandet!

Låna pengar för att skala upp din verksamhet

Genom att låna pengar med eller utan säkerhet kan du få ditt företag att växa. Det krävs nämligen finansiering för att kunna expandera och skala upp verksamheten. Detta känner du förstås till och det är en utmaning som du säkert står inför i detta nu. Just finansieringen är nämligen en flaskhals som många entreprenörer och företagsledare kämpar med.

Men hur gör man då för att låna pengar? Nedan berättar vi hur du kan hitta rätt företagslån med hjälp av jämförelsesajten A5.nu!

Så hittar du det bästa företagslånet via A5.nu

För att hitta ett företagslån att ansöka om går du helt enkelt tillväga enligt följande:

 1. Fundera över hur mycket pengar ditt företag behöver låna. Optimalt är att välja en pengasumma som är precis lagom för företagets behov. Du bör varken försöka låna mer eller mindre pengar än vad som faktiskt behövs.
 2. Skissa på en rimlig tidshorisont för lånet. Nästa steg är att fundera över hur lång tid du behöver på dig för att betala tillbaka pengarna. Lånet bör återbetalas i en lämplig takt, d.v.s. varken för fort eller för långsamt. Precis som i steget ovan gäller det att hitta den perfekta balansen när det kommer till återbetalningstiden.
 3. Jämför företagslån. Surfa in på A5.nu och botanisera i utbudet av långivare och lån.
 4. Gör ett urval och välj ett av lånen. Välj det lån som tilltalar dig mest och som bäst motsvarar ditt företags behov. Det kanske är lånet med den lägsta räntan eller den längsta återbetalningstiden. Så behöver dock inte vara fallet utan du bör göra en individuell bedömning av villkoren.
 5. Klicka dig vidare till långivaren och ansök. Det sista steget är såklart att gå vidare till långivaren för att göra en ansökan. Sedan är det bara att luta sig tillbaka och invänta beskedet!