Överfallslarm bra på många arbetsplatser

Ett överfallslarm skapar en tryggare miljö för dina medarbetare. Med ett överfallslarm är professionell hjälp enbart en knapptryckning bort, om larmet aktiveras kontaktas genast polis eller väktare och händelseförloppet spelas in med hjälp av kamerabevakning.

Överfallslarm är bra om du har personal som arbetar under utsatta förhållanden. Det kan handla om att din personal arbetar ensam under kväll och natt, eller att de hanterar mycket kontanter i arbetet. Det kan även vara bra med ett överfallslarm om din verksamhet har mycket stöldbegärliga produkter eller andra saker som är värt mycket.

Överfallslarm inom många sektorer

Det kan vara aktuellt för dig att ordna med ett överfallslarm om du bedriver verksamhet inom branscher som handel och butik, kontor, bar och restaurang, lantbruket, eller industri- och byggsektorn. Under 2016 anmäldes drygt 800 butiksrån enligt brottsförebyggande rådet, BRÅ. Ett rån i din butik kommer att påverka både din personal och din verksamhets ekonomi negativt. Med ett överfallslarm kan både du och din personal känna er lite tryggare. Även fast din personal är ensam på arbetet så känns det inte lika ensamt när du har ett överfallslarm installerat. Ett överfalllarm skapar helt enkelt en tryggare och bättre arbetsmiljö för dina anställda

Såhär funkar ett överfallslarm

Ett överfallslarm kan bestå av både ett larm och av kamera eller kameror. Om din personal aktiverar överfallslarmet så sätts de i kontakt med en larmcentral där hjälp finns. Larmet aktiveras genom att man trycker på en överfallsknapp. Denna knapp bör placeras på en strategisk plats. När ett överfallslarm aktiveras genom att knappen trycks in så går signalen till larmcentralen. Även fast det kallas larm så betyder inte det att ett högljutt larm ljudet när larmknappen trycks in. Oftast är ett överfallslarm en tyst signal till en larmcentral. Detta eftersom många situationer där ett larm behövs skulle förvärras av en högljudd larmsignal. Larmcentralen kontaktar i sin tur polis eller skickar väktare samtidigt som de spelar in händelseförloppet på platsen. På så vis kan eventuella brott styrkas med filmmaterial. Din personal får professionell hjälp när de som mest behöver det. Ett överfallslarm är en god investering för dig som tänker på säkerheten för dina medarbetare.

Ny bil

Det finns några fördelar med att kontinuerligt se över sina lån och tillgångar. Många gånger kan man hitta sätt att spara in på kostnader man dras med. För den som skall köpa bil finns det en hel del att göra för att minimera riskerna för dyra kostnader och lån. Dels gäller det att göra en bra affär, i den mån det är genomförbart, och samtidigt att få bra ränta. Om man behöver låna pengar finns ofta krav på kontantinsats. Vill man ta billån utan kontantinsats finns ofta denna möjlighet via någon extern bank. Att söka och jämföra lånegivare kan här visa sig vara bra investerad tid! Den som använder MyLoan och andra jämförelsesidor på nätet, kan snabbt se vilka fördelar det finns i att göra en grundlig jämförelse. När det rör billån utan kontantinsats är det vanligen ett blancolån som avses. Räntorna för dessa kan variera stort och påverkas av medlemskap i diverse förbund eller rörelser.

Billån eller annan form

Billån är många gånger annorlunda än andra sorters lån. Det finns krav om grundinvesteringar för att man inte skall låna upp bilens hela värde, samt ofta gränser för vilken bil man kan köpa. Om man väljer en äldre bil utan större värde kvar, är det svårt att hitta billån. Detta i och med att bilen inte utgör en säkerhet. Här kan en annan sorts lån vara bättre. En fördel med ett sådant är också att man oftare får låna till hela kostnaden.

Om man är ute efter att ta ett vanligt billån kan det, förutom krav på 20 % kontant, också finnas andra rekvisit. Att bilen är helförsäkrad är ett sådant. I och med att bilen är säkerhet för lånet handlar det för banken om att värna investeringen de har i bilen. Har men istället något annat billån utan kontantinsats, är det upp till kunden att fritt avgöra i och med att bilen inte har någon koppling till lånet per se.

I jakten på rätt bil kan det finnas en rad faktorer som väger in och som känns viktiga för köparen. Att se över ekonomiska förutsättningar är därför någonting som kan vara bra att göra redan i förväg. En bra ränta och ett billån utan kontantinsats är praktiskt att hitta även om man ännu inte sett bilen man söker.

Din första fastighetsinvestering

För den debuterande fastighetsinvesteraren är det enkelt att börja med en mindre bostadsfastighet på grund av tryggheten i att hyran redan är reglerad. Det innebär att du inte behöver fokusera lika mycket på fastighetens intäkter, utan kan hålla koll på fastighetens löpande omkostnader istället.
Om du redan besitter kunskap om din lokala fastighetsmarknad kan även en industrilokal vara ett högintressant investeringsobjekt. Oftast finns ett flertal mindre industrifastigheter till försäljning för rimliga priser. Många gånger är det inga problem att hitta en hyrestagare till en mindre industrifastighet. Många mindre företag och även privatpersoner kan vara intressanta hyrestagare.

Dock bör även fler faktorer såsom fastighetens geografiska läge och olika kommunikations-möjligheter som lokaltrafik, motorvägar och järnväg vägas in i investeringsanalysen. En hyresbostadsfastighet i en lantlig idyll lockar oftast småbarnsfamiljer som vill fly stadens stress medan ungdomar gärna bosätter sig i mer centrala delar av tätorterna för att ha nära till nöjesliv och butiker. När det gäller mindre företag är det viktigt med närheten till kommunikationsmöjligheter som motorväg för att få ett så smidigt logistikflöde till och från fastigheten som möjligt. Därför är fastighetens läge mycket viktigt för att kunna locka rätt hyrestagare.

Vissa hantverksföretag väljer medvetet att förlägga sin verksamhet till lokaler i kulturella och natursköna områden. Därför kan det finnas stora utvecklingsmöjligheter för mindre industrilokaler som inte finns i anslutning till större vägar. Om du hittar en mindre industrilokal i en kulturbyggd kan det vara värt att undersöka vilka hantverksföretag som finns i närheten och sedan erbjuda dessa en ny lokal.

  • Skaffa dig all nödvändig kunskap om ekonomi och juridik
  • Bestäm dig tidigt för vem som ska sköta fastigheten och ta med det i analysen
  • Köp mindre fastigheter privat och inte via bolag
  • Börja med att köpa en fastighet i närområdet
  • Tänk på fastighetens geografiska läge och kommunikationsmöjligheter
  • Om du saknar tillräckligt med kapital, leta efter en kapitalstarkare investerare och gör affären tillsammans