Din första fastighetsinvestering

För den debuterande fastighetsinvesteraren är det enkelt att börja med en mindre bostadsfastighet på grund av tryggheten i att hyran redan är reglerad. Det innebär att du inte behöver fokusera lika mycket på fastighetens intäkter, utan kan hålla koll på fastighetens löpande omkostnader istället.
Om du redan besitter kunskap om din lokala fastighetsmarknad kan även en industrilokal vara ett högintressant investeringsobjekt. Oftast finns ett flertal mindre industrifastigheter till försäljning för rimliga priser. Många gånger är det inga problem att hitta en hyrestagare till en mindre industrifastighet. Många mindre företag och även privatpersoner kan vara intressanta hyrestagare.

Dock bör även fler faktorer såsom fastighetens geografiska läge och olika kommunikations-möjligheter som lokaltrafik, motorvägar och järnväg vägas in i investeringsanalysen. En hyresbostadsfastighet i en lantlig idyll lockar oftast småbarnsfamiljer som vill fly stadens stress medan ungdomar gärna bosätter sig i mer centrala delar av tätorterna för att ha nära till nöjesliv och butiker. När det gäller mindre företag är det viktigt med närheten till kommunikationsmöjligheter som motorväg för att få ett så smidigt logistikflöde till och från fastigheten som möjligt. Därför är fastighetens läge mycket viktigt för att kunna locka rätt hyrestagare.

Vissa hantverksföretag väljer medvetet att förlägga sin verksamhet till lokaler i kulturella och natursköna områden. Därför kan det finnas stora utvecklingsmöjligheter för mindre industrilokaler som inte finns i anslutning till större vägar. Om du hittar en mindre industrilokal i en kulturbyggd kan det vara värt att undersöka vilka hantverksföretag som finns i närheten och sedan erbjuda dessa en ny lokal.

  • Skaffa dig all nödvändig kunskap om ekonomi och juridik
  • Bestäm dig tidigt för vem som ska sköta fastigheten och ta med det i analysen
  • Köp mindre fastigheter privat och inte via bolag
  • Börja med att köpa en fastighet i närområdet
  • Tänk på fastighetens geografiska läge och kommunikationsmöjligheter
  • Om du saknar tillräckligt med kapital, leta efter en kapitalstarkare investerare och gör affären tillsammans

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *